USUWAMY AZBEST BEZPŁATNIE – VI nabór zgłoszeń lokalizacji


Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu VI naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 31.01.2022 r. do dnia 08.02.2022 r.

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu

zgłoszenie lokalizacji

zał. nr 2a – demontaż

zał. nr 3a – przekwalifikowanie wniosku