Utwardzenie drogi transportu rolniczego (wygon skośny)


W miesiącu październiku br. zakończono prace związane z utwardzeniem drogi gminnej nr 109002L (tzw. wygon skośny).

 

 

Zakres prac obejmował:

– korytowanie i profilowanie drogi na odcinku ok.1800 mb,

– zasypanie kruszywem drogowym (1 warstwa o grubości 10 cm),

– zagęszczenie kruszywa.

Koszt wykonanych prac wyniósł 67 000,00 zł, które zapłacono z Funduszu Sołeckiego sołectw Konstantów, Krzemień Pierwszy, Branewka – Kolonia, Branewka i Branew oraz budżetu Gminy Dzwola.

Wykonane utwardzenie drogi pozwoli Mieszkańcom na skrócenie dojazdu maszynami rolniczymi do swoich pól, a także samochodami osobowymi o ok. 2 km.