W 79 rocznicę bitwy na Porytowym Wzgórzu


14 czerwca przypada 79. rocznica bitwy partyzanckiej w Lasach Janowskich na Porytowym Wzgórzu. Była to niewątpliwie największa bitwa partyzancka w Polsce. Wszyscy znamy jej przebieg, kiedy to partyzanci pod osłoną deszczowej nocy dokonali rzeczy niemożliwej. 

„Najdroższa Ojczyzno i najukochańsza mamo! Ślubuję i przyrzekam, że do ostatniej kropli krwi będę walczyć przeciw znienawidzonym wrogom niemieckim, a honoru Żołnierza Polskiego  nie splamię. Jeśli zajdzie potrzeba złożyć  w ofierze życie dla Ojczyzny gotów jestem w każdej chwili.”- mówił por. Bolesław Usow „Konar”

Partyzanci przetrzymując całodniowy, silny atak i wydostając się z okrążenia uniknęli przegrania bitwy wobec przeważających sił wroga.

Pamięć Tych, którzy w Lasach Janowskich walczyli i ginęli w imię Wolnej Polski, uczciła delegacja z Urzędu Gminy Dzwola. Wójt Wiesław Dyjach wraz z pracownikami, podczas niedzielnej uroczystości zorganizowanej przez Powiat Janowski, złożył kwiaty pod krzyżem. Dzisiaj natomiast zostały zapalone znicze – przy krzyżu, pod pomnikiem oraz na mogiłach poległych Polskich Żołnierzy przez pracowników UG w Dzwoli na czele z panem Wójtem oraz dzieci i pracowników ZS w Krzemieniu na czele z panią wicedyrektor.

Cześć i chwała bohaterom!