Wybory do Parlamentu Europejskiego – 26 maja 2019 r.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: Andrzej Duda, Postanowieniem z dnia 25 lutego 2019 r. zarządził wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera się 52 posłów do Parlamentu Europejskiego. Dzień wyborów wyznaczony został na niedzielę dnia 26 maja 2019 r. Kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia określa terminy wykonania czynności wyborczych oraz czynności wyborcze.

 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej