Wybory i referendum 2023. Sprawdź, gdzie zagłosujesz?


15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. Podpowiadamy, gdzie jest komisja, w której oddamy głos na kandydatów na posłów i senatorów oraz zagłosujemy w referendum ogólnokrajowym.

Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów. Będą mogli także wypowiedzieć się w ogólnokrajowym referendum. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7-21. Głosowanie – w wyborach oraz w referendum – będzie odbywało się w tych samych lokalach wyborczych, przy użyciu jednej urny.

Nowelizacja kodeksu wyborczego w marcu 2023 r., nałożyła nowe obowiązki na wójtów, zostali oni zobowiązani do przekazania właściwemu komisarzowi wyborczemu informacji na temat każdej miejscowości zamieszkiwanej przez ponad 200 osób, w której nie ma lokalu wyborczego i jednocześnie istnieje możliwość zorganizowania go. Nowe zasady spowodowały, że w gminie Dzwola powstało 3 nowe lokale wyborcze, w:

  • budynku Remizy OSP Krzemień Drugi, gdzie zagłosują mieszkańcy Krzemienia Drugiego i Flisów,
  • budynku GBPiOK w Kocudzy Drugiej (dom ludowy), gdzie zagłosują mieszkańcy Kocudzy Drugiej,
  • budynku GBPiOK Filia w Kocudzy Trzeciej, gdzie zagłosują mieszkańcy Kocudzy Trzeciej.

Komisarz Wyborczy w Lublinie II Postanowieniem Nr 27/2023 z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie podziału Gminy Dzwola na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, dokonał podziału Gminy Dzwola na 8 stałych obwodów głosowania, ustalił ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Na obszarze gminy Dzwola w zbliżających się wyborach do Sejmu i Senatu, a zarazem w referendum ogólnokrajowym, będzie 8 obwodów głosowania. Gdzie się znajdują?