Wybory Samorządowe 2024


W Dzienniku Ustaw pod poz. 109 zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Data wyborów została wyznaczona na niedzielę 7 kwietnia 2024 roku.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r.