Wyniki Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024


Dnia 9 czerwca 2024 roku odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego, na terenie gminy Dzwola głosowano w 8 lokalach wyborczych w godzinach od 7.00 do 21.00. Wyborcy mieli możliwość wyboru jednego kandydata z 7 zarejestrowanych list.

W gminie Dzwola liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła: 4 878. Lokale wyborcze odwiedziło 2 115 wyborców, którzy oddali 2 104 głosów ważnych. Ogółem frekwencja z 8 obwodów głosowania na terenie gminy Dzwola wynosiła 43,36%, w tym w poszczególnych obwodach kształtowała się następująco:

W gminie Dzwola na poszczególne komitety w wyborach do Parlamentu Europejskiego mieszkańcy oddali następujące ilości głosów:

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 477 70,20%
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 407 19,34%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA 82 3,90%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 81 3,85%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA 44 2,09%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE 11 0,52%
KOMITET WYBORCZY POLEXIT 2 0,10%

Najwięcej głosów w gminie Dzwola otrzymali kandydaci:

z listy nr 7 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ:

  • KANTHAK Jan Jakub: 685
  • KAMIŃSKI Mariusz: 488

oraz

z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

  • PIOTROWSKI Mirosław Mariusz: 325.

Wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024, gmina Dzwola.

Lista kandydatów, którzy uzyskali mandaty w okręgu wyborczym nr 8, który obejmuje obszar województwa lubelskiego:

W czerwcu 2024 r. wybieranych jest we wszystkich krajach UE łącznie: 720 posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego, o 15 więcej w porównaniu z poprzednimi wyborami.

Z reguły, łączna liczba posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego jest ustalana przed każdymi wyborami. Nie może przekroczyć 750 osób plus przewodniczący/ca.

Liczba posłów i posłanek do PE wybieranych z każdego kraju UE jest ustalana przed każdymi wyborami i opiera się na zasadzie degresywnej proporcjonalności, co oznacza, że każdy poseł i posłanka do PE z większego kraju reprezentuje więcej osób niż poseł czy posłanka z mniejszego kraju. Minimalna liczba posłów i posłanek do PE z dowolnego kraju to sześcioro, a maksymalna to 96. W Polsce liczba ta wynosi 53 osoby w wyborach europejskich w 2024 r.

Każdy kraj decyduje o formie przeprowadzanych wyborów, lecz musi zagwarantować równość płci i tajność głosowania. Wybory UE odbywają się zgodnie z zasadą reprezentacji proporcjonalnej. Wiek uprawniający do głosowania wynosi 16 lat w Austrii, Belgii, Niemczech i na Malcie, 17 lat w Grecji i 18 lat w pozostałych państwach członkowskich. Mandaty są przydzielane na podstawie liczby ludności poszczególnych państw członkowskich. Ponad jedną trzecią posłów do PE stanowią kobiety. Posłowie są podzieleni według poglądów politycznych, a nie przynależności państwowej.

Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów. Lista kandydatów, którzy uzyskali mandaty.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2024 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024 r.