XXVIII sesja Rady Gminy Dzwola


Komunikat o miejscu, terminie i porządku obrad XXVIII sesji Rady Gminy Dzwola, która odbędzie się 24 lutego 2022 r. o godz. 8:00.