Zadaj pytanie Wójtowi – regulamin usługi

W celu korzystania z usługi Zadaj pytanie Wójtowi zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Administratorem Danych Osobowych   podanych przez Ciebie danych  będzie  Wójt Gminy Dzwola dane kontaktowe: Urząd Gminy Dzwola adres: Dzwola 168, 23-304 Dzwola, ugdzwola@mbnet.pl

 Inspektorem Danych Osobowych  – dane kontaktowe: iod@rodokontakt.pl

Cel przetwarzania podanych przez Ciebie Twoich danych osobowych to:

możliwość korzystania z funkcji Zadaj pytanie Wójtowi

Podstawa prawną  przetwarzania  danych zbieranych w formularzy jest:

Wyrażenie przez Ciebie  zgody.

Prawnie uzasadnionym interesem  przetwarzania przez ADO  podanych przez Ciebie danych  osobowa jest:

1. realizacja wymogu  rozliczalności  
2. kontrola  korzystania z usługi zgodnie z przeznaczeniem i przez osoby uprawnione (bezpieczeństwo)
3. ochrona ewentualnych roszczeń ADO

 Odbiorca/y  danych osobowych /kategorii odbiorcy  danych osobowych

Twoje dane nie są nigdzie  dalej przekazywane – brak odbiorcy danych w kraju  oraz w UE

Przekazanie danych poza UE:

ADO nie przekazuje Twoich danych osobowych  poza UE

 Retencja

Czas przez jaki będą przetwarzane Twoje dane  osobowych to  10 lat

Profilowanie

ADO nie profiluje  Twoich danych osobowych ani nie przetwarza ich w zautomatyzowany sposób (tzn.  nie łączy podanych przez Ciebie danych z innymi Twoimi danymi, nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na ich podstawie  etc.)

Podajesz dane osobowe w w/w celu  dobrowolnie. Przysługują Ci następujące prawa:

  • do dostępu
  • do sprostowania
  • do usunięcia
  • do ograniczenia przetwarzania
  • do sprzeciwu wobec przetwarzania
  • Cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie wpływa na przetwarzanie, które było dokonywane wcześniej w związku ze zgodą, której udzieliłeś wcześniej.
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Aby  zrealizować w/w cel przetwarzania Twoich danych osobowych  jesteś zobowiązany do ich podania. W przeciwnym wypadku usługa nie będzie mogła być zrealizowana.

Podanie przez Ciebie niniejszych danych jest całkowicie dobrowolne. Skorzystanie z usługi 'Zadaj pytanie Wójtowi’ oznacza akceptację powyższych zapisów i wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych osobowych.