Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Gminy Dzwola


Po ostatnich coraz częściej występujących anomaliach pogodowych oraz wyłączeń energii przez PGE na czas prowadzenia prac remontowych sieci elektrycznych, w wyniku których dochodziło do długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej, a co za tym idzie również przerw w dostawie  wody, Wójt Gminy w uzgodnieniu z radnymi podjął decyzję o zakupie agregatu prądotwórczego.

W związku z powyższym Gmina Dzwola dokonała w dniu 7 sierpnia 2019 r. zakupu mobilnego agregatu prądotwórczego, który w razie potrzeby zapewni dostawę energii elektrycznej dla ujęć wody. W najbliższych dniach zostaną dostosowane ujęcia wody, celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania  zakupionego agregatu.

Agregat typu ZGI-45DM zamontowany jest na przyczepie ciężarowej typu S21. Moc znamionowa agregatu to 36 kW.

Koszt zakupionego agregatu wyniósł 46 678,50 zł brutto, a przyczepy ciężarowej 9 065,10 zł brutto.