Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi


Wójt Gminy Dzwola zaprasza zainteresowane organizacje do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Dzwola w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzwola na rok 2020.

10.2. Załącznik do Zarządzenia

program opieki

Zarządzenie

Protokół z konsultacji