Zaproszenie na Spotkanie Promocyjne „Cyfrowa Gmina Dzwola”


W związku z realizacją projektu grantowego

Pn. „Cyfrowa Gmina Dzwola”

W ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr II

Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

WÓJT GMINY DZWOLA

Serdecznie zaprasza na spotkania informacyjno-promocyjne, podczas których zostaną omówione zasady udziału w zajęciach szkoleniowych w ramach w/w projektu. Nabór uczestników szkoleń będzie miał charakter otwarty. Do udziału w szkoleniach zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Dzwola, którzy ukończyli 25 lat.

Na potrzeby szkoleń zakupiony został sprzęt komputerowy. Szkolenia odbędą się w 10 grupach po 10 osób każda. Zajęcia szkoleniowe odbędą się w okresie lipiec  – wrzesień 2019 r. w ramach siedmiu modułów tematycznych.

Rodzic w Internecie

Mój biznes w sieci

Moje finanse i transakcje w sieci

Działam w sieciach społecznościowych

Rolnik w sieci

Tworzę własną stronę internetową (blog)

Kultura w sieci

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 19-08-2019 w Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury, Kocudza Druga 59,23-304 Dzwola – sala konferencyjna godz. 15.00

 

UDZIAŁ W SZKOLENIACH JEST BEZPŁATNY !!!