Zespół Szkół w Kocudzy z nową i nowoczesną oczyszczalnią ścieków


Gmina Dzwola otrzymała dofinansowanie na „Budowę hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków o przepustowości dobowej q=9,2m3/d dla Zespołu Szkół w Kocudzy”.

Wniosek złożony przez Gminę Dzwola uplasował się na wysokiej pozycji nr 9 operacji zakwalifikowanych do współfinansowania operacji dla typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2014-2020, dla naboru od 2020/03/16 do 2020/05/14. 

Kosztorysowa wartość inwestycji brutto to kwota 367 572,07 zł,  z czego dofinansowanie wynosić będzie 197 151,00 zł.

Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania operacji dla typu Gospodarka wodno – ściekowa

Oczyszczalnia wykonana zostanie na potrzeby Zespołu Szkół w Kocudzy. Schemat technologiczny oczyszczalni przedstawia się następująco: