Złożenie wieńców pod pomnikiem Bohaterów Porytowego Wzgórza


Dzisiejsza data jest bardzo ważna dla kart historii naszej gminy. Bo to właśnie dzisiaj obchodzimy 77 rocznicę Bitwy pod Porytowym Wzgórzem.  14 czerwca 1944 roku rozegrały się walki pomiędzy wojskiem niemieckim, a polskimi partyzantami Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Armii Ludowej wraz z radzieckimi partyzantami.

Ze względu na panującą epidemię podobnie jak w zeszłym roku obchody miały skromniejszy niż zazwyczaj charakter. Żeby uczcić pamięć poległych, zostały złożone wieńce i  zapalono znicze pamięci na wszystkich mogiłach znajdujących się na cmentarzu partyzanckim.

Gminę Dzwola reprezentowali Wójt – Wiesław Dyjach, sekretarz -Jadwiga Flis, skarbnik – Aneta Gilas, pracownicy Urzędu Gminy, kierownik OPS Ewa Bielak, dyrektor GBPiOK Tomasz Jaszek, a także dyrektor Zespołu Szkół w Krzemieniu Tomasz Dudzic z uczniami i nauczycielami tamtejszej szkoły.

Nawiązując do dzisiejszej rocznicy zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu na temat Porytowego Wzgórza zrealizowanego przez GBPiOK. LINK