Zmiana organizacji ruchu na drodze krajowej nr 74 – ważna informacja


Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 8 sierpnia 2023 r. na drodze krajowej nr 74 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu zatwierdzona przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie decyzją z dnia 1 sierpnia 2023 r. znak: Z-2.4081.286.2023.

Wprowadzana zmiana organizacji ruchu jest podyktowana pracami związanymi z wycinką drzew i krzewów w pasie drogowym drogi krajowej nr 74 na odcinku Janów Lubelski – Frampol do km 213+106 do km 225+149.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się na tym odcinku drogi.