Zwrot podatku akcyzowego


Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Dzwola o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wypełnienia wniosku potrzebne będą dane z dowodu osobistego oraz numer rachunku bankowego.

Dołączane do wniosku faktury powinny być wystawione za okres od 1 lutego 2019 roku do 31 lipca 2019 roku. W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła po raz pierwszy w drugim terminie do wniosku należy dołączyć informację wydaną przez kierownika powiatowego ARiMR w Janowie Lubelskim o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca 2018 roku, osoby, które dołączyły dokument do wniosku składanego w pierwszym terminie już nie są zobowiązane załączać ww. dokumentu, gdyż jest on składany jednorazowo za dany rok.

Wypełnione wnioski przyjmowane będą w miesiącu sierpniu 2019 r. w Urzędzie Gminy Dzwola, pok. 15, w godz. 7.30 – 15.30 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek), 8.00 – 16.00 (wtorek).

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

Wzór_wniosku_akcyza_2019