Życzenia dla Sołtysów


11 marca przypada Dzień Sołtysa. Coroczne święto, obchodzone w celu wyrażenia uznania wszystkim sołtysom. Z okazji Dnia Sołtysa, składam wszystkim Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckim z terenu Gminy Dzwola, najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w działalności sołeckiej, a także jak najlepszej współpracy z mieszkańcami i pracownikami gminy.

Sołtysowanie to praca przede wszystkim społeczna, a jednocześnie dająca wiele możliwości tym, którzy naprawdę chcą coś dla swojej miejscowości zrobić. Sołtys jest łącznikiem między mieszkańcami sołectwa a gminą. Sygnalizuje o potrzebach swoich społeczności z jednej strony, z drugiej pilnuje, aby zarządzenia czy uchwały organów gminy były w sołectwie znane i wykonywane. Działalność sołectw i praca sołtysów musi więc być spójna z działalnością gminy. Z jednej strony wspieranie gminy w realizacji jej zadań, z drugiej organizowanie wspólnej pracy na rzecz miejsca zamieszkania.

Serdecznie dziękuję za współpracę, za sumienne dbanie o dobro lokalnej społeczności we wszystkich dziedzinach życia, za troskę wyrażającą się podejmowaniem i skutecznym realizowaniem działań oraz inicjatyw służących rozwojowi wsi, sołectw a tym samym całej naszej gminy.