Życzenia z okazji Dnia Sołtysa


Szanowne Panie i Szanowni Panowie Sołtysi!

Z okazji Dnia Sołtysa, przypadającego 11 marca, składamy wszystkim Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich z terenu Gminy Dzwola, najserdeczniejsze życzenia.