Życzenia z okazji Dnia Strażaka


Z okazji „Dnia Strażaka” składam wszystkim druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dzwola serdeczne podziękowania za działalność ratowniczą i bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi.

 

Drodzy Strażacy przyjmijcie najszczersze wyrazy szacunku i uznania dla Waszej odpowiedzialnej służby – codziennej gotowości do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz niesienia pomocy potrzebującym. Wasze zaangażowanie i poświęcenie sprawia, że Straż Pożarna cieszy się niesłabnącym zaufaniem społeczeństwa.

Jednocześnie życzę niewyczerpanej siły i mnóstwa wytrwałości, wyrozumiałości bliskich, licznych sukcesów oraz wiele satysfakcji z pracy i służby społeczeństwu.

Niech podejmowane inicjatywy przyniosą wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszych działań w dziele humanitarnej służby ludziom, w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

                                                                                                          Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola