Życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej – Dnia Nauczyciela


„Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości”.

 (A. Einstein)

 

Szanowni Państwo,

z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim tworzącym naszą oświatę Dyrektorom, Nauczycielom, Pedagogom, Wychowawcom, a także Pracownikom administracji i obsługi oraz wszystkim byłym i obecnym Pracownikom Oświaty, serdecznie dziękuję za codzienny trud wkładany w kształtowanie naszych młodych pokoleń.

Gratuluję  wielu pięknych sukcesów pedagogicznych i wytrwałości na niełatwej, nauczycielskiej drodze. Niech praca ta będzie dla Państwa przyjemnością, a postępy uczniów satysfakcją.

Wszystkim Państwu życzę radości i entuzjazmu w dążeniu do wytyczonych celów, sukcesów zawodowych i osobistych oraz zadowolenia z pełnionej misji.

Wójt Gminy Dzwola

Wiesław Dyjach

Z historii…

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony co roku w dniu 14 października to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972r. jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku w kalendarzu świat obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1773r.