1 kwietnia rozpoczynamy Narodowy Spis Powszechny 2021


1 kwietnia tego roku ruszy Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Uczestnictwo w spisie jest obowiązkowe. Na stronie spis.gov.pl  dostępna jest już aplikacja, za pomocą której będzie można dokonać samospisu.

„Samospis internetowy” jest podstawową formą uczestnictwa w spisie, a metodami uzupełniającymi są spis telefoniczny lub spis bezpośredni prowadzony przez rachmistrza spisowego.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej, udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Obowiązkiem spisowym będą objęte:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Osoby, które nie mają możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu) mogą to zrobić w Urzędzie Gminy Dzwola, siedziba Gminnego Biura Spisowego, Dzwola 168. W pokoju nr 6 (parter) znajduje się komputerowe stanowisko przeznaczone do samopisu.  Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerami telefonów: 15 875 22 15.

Lista pytań w NSP 2021 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.  Ankietę spisową można wykonać poprzez Internet bądź przez kontakt z rachmistrzem spisowym.

Dane zbierane w spisie są bezpieczne. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Więcej informacji o spisie można znaleźć na stronie dedykowanej Narodowemu Spisowi Powszechnemu Ludności i Mieszkań 2021:  https://spis.gov.pl/