Piknik „WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ”

Dnia 4 lipca 2021 roku na stokach w Dzwoli odbył się Piknik z okazji Dnia Dziecka „WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ” organizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej. Piknik został zorganizowany dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Stowarzyszenie przy wsparciu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Działanie 19 „ Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy LEADER” Podziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

 

Czytaj Więcej