Renowacja kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Dzwoli

W dniu 30 kwietnia 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola, Proboszcz Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Dzwoli Ks. Mariusz Pyryt podpisał umowę z firmą Waldemar Rycyk KAMIENIARSTWO GRANBUD na wykonanie „Renowacji kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Dzwoli” wyłonioną w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym.

Czytaj Więcej


Dodatek osłonowy – przypomnienie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli przypomina, że do 30.04.2024 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody za rok 2022 nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Czytaj Więcej


nologo

Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej możliwości załatwiania spraw urzędowych przez Internet

Szanowni Państwo,

Gminy wchodzące w skład partnerstwa „Zielona Brama Roztocza”, tj. Janów Lubelski, Dzwola, Godziszów i Modliborzyce planują złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, dzięki któremu stworzą możliwość załatwiania części spraw urzędowych przez Internet. Aktualnie trwają prace nad dokumentacją aplikacyjną dla projektu. W związku z tym zwracamy się do naszych mieszkańców z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Państwa odpowiedzi pozwolą nam na dopasowanie projektu do potrzeb i oczekiwań lokalnych społeczności.

link do ankiety.

Czytaj Więcej


Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego

Uprzejmie informuję, że Marszałek Województwa Lubelskiego sporządził projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniający uchwałę w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, który zgodnie z zapisami art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082) podlega konsultacjom społecznym.          

Czytaj Więcej


Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla gmin: Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski i Modliborzyce

Wójt Gminy Dzwola, działając na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1094 ze zmianami) informuje o możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko do projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla gmin: Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski i Modliborzyce.

Czytaj Więcej