Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kocudza Pierwsza


Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kocudza Pierwsza sporządzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Janowie Lubelskim.

Ocena bieżąca – WZZ Kocudza 04.10.2023r.pdf.