ABC Empatii


Gmina Dzwola nawiązała współpracę z Fundacją Czepczyński Family Foundation, dzięki czemu otrzymała bezpłatnie zestaw z serii „ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami”. Jest to: 30 książek dla dzieci, 3 książki dla nauczycieli oraz poradnik dla nauczycieli, które łącznie darowizną przeznaczono na stan biblioteczny Naszej Gminy.

 

Przedmiotowy projekt poprzez edukację najmłodszych, ma za zadanie likwidację barier i stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnościami, a także zmianę myślenia i negatywnych postaw w tym odniesieniu.

  • Założeniami projektu jest szczególnie:
  • pokazanie świata, w którym wszystkie dzieci zasługują na takie samo traktowanie, bez względu na ich stan zdrowia,
  • wytłumaczenie językiem dziecka na czym polegają różne niepełnosprawności i schorzenia oraz objaśnienie związanych z nimi różnic w codziennym funkcjonowaniu,
  •  uwrażliwienie dzieci na inny niż ich własny stan zdrowia,
  • kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci i ich rodziców,
  • wsparcie metodyczne nauczycieli, wychowawców, opiekunów i wyposażenie ich w wartościowe materiały edukacyjne,
  • wsparcie rodziców i opiekunów zaopatrując ich w narzędzie do rozmowy z dziećmi,
  • nawiązanie długofalowej współpracy z organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami działających w obszarze niepełnosprawności.

 

Bohaterowie tych publikacji, jako pierwszoklasiści doświadczają niecodziennych sytuacji, z których wynoszą ważne życiowe lekcje. Poznają kolegów i koleżanki, mierzących się z niepełnosprawnościami i schorzeniami. Nowe relacje i doświadczenia uczą naszych młodych bohaterów empatii i tolerancji. Dodatkowo w skład projektu wchodzi poradnik metodyczny dla nauczyciela, zawierający praktyczne wskazówki, propozycje zabaw grupowych, karty pracy ucznia czy językowy savoir vivre związany z danym schorzeniem. Wszystkie narzędzia zostały skonsultowane i przygotowane we współpracy z organizacjami społecznymi, specjalizującymi się w konkretnych niepełnosprawnościach czy schorzeniach (m.in. Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Fundacja AVALON, Fundacja Autyzm UP, Polski Związek Niewidomych).

Zapewne pozycje te wniosą wiele zmian także i u naszych uczniów, ze wszystkich szkół z terenu Gminy Dzwola nie tylko w rozumieniu i postrzeganiu otaczającej rzeczywistości, pośród której funkcjonują także osoby niepełnosprawne. Posłużą zarazem zmianie postaw wobec nich na lepsze, czy też uwalenie dotychczasowych prawidłowych postaw dzieci i młodzieży względem osób niepełnosprawnych, którzy na co dzień borykają się z różnymi problemami i barierami.

Z nadzieją dla lepszego rozumienia świata osób niepełnosprawnych zachęcamy dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe do lektury tej publikacji, nauczycieli zaś do wykorzystywania tego poradnika metodycznego podczas prowadzonych zajęć lekcyjnych czy wychowawczych.