„Posiłek w szkole i w domu”  w Gminie Dzwola


Gmina Dzwola znalazła się wśród  24 jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego, które zostały zakwalifikowane do rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na rok 2022.

 

Nasza Gmina już po raz trzeci otrzyma wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach modułu 3 programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – wsparcie organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Tym razem otrzymane środki finansowe w kwocie 63 748,94 zł trafią do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kocudzy. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 79 686,18 zł. Warunkiem otrzymania dofinansowania było zapewnienie przez organ prowadzący wkładu własnego wynoszącego co najmniej 20%  kwoty kosztów realizacji zadania tj. – 15 937,24 zł.

Otrzymane wsparcie finansowe zostanie wykorzystane na zakup doposażenia
oraz poprawę standardu istniejącej stołówki szkolnej w nowoczesny, innowacyjny sprzęt pozwalający na sprawne przygotowywanie różnego rodzaju zdrowych i beztłuszczowych potraw, a także na zakup niezbędnych akcesoriów kuchennych. Zakup wyposażenia w ramach realizacji zadania usprawni proces przygotowywania i wydawania posiłków uczniom w Zespole Szkół w Kocudzy.

Lista zakwalifikowanych szkół:  

https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_12009/zal/PwSiD%202022%20organy%2C%20kt%F3re%20otrzyma%B3y%20wsparcie.pdf