ANKIETA INFORMACYJNA dotycząca Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dzwola na lata 2022-2030


Drodzy Mieszkańcy Gminy Dzwola, na początku 2022 roku rozpoczął się proces opracowywania nowego dokumentu – Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dzwola.

Ankietyzacja trwa od 16 marca 2022 roku a termin jaj zakończenia zaplanowany został do 16 kwietnia 2022 roku aby zapewnić wszystkim chętnym mieszkańcom udział w procesie konsultacji społecznych w toku prac nad dokumentem rewitalizacyjnym. W związku z tym prosimy Państwa o wypełnienie ankiety zamieszczonej poniżej.

Link do ankiety: https://forms.gle/vzjhvtN5CtLhM1JY6

Formularz ankiety będzie dostępny do 16 kwietnia 2022 r.

Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzeniu nowego dokumentu – Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dzwola. Udzielone przez Państwa odpowiedzi pomocne będą przy procesie wyznaczania obszaru rewitalizacji w Gminie.

Państwa opinie oraz wskazania będą stanowić kluczowy element procesu tworzenia dokumentu.

Z góry dziękuję za udział w badaniu.

                                                                                                                                                                                 Wiesław Dyjach
                                                                                                                                                                            Wójt Gminy Dzwola