Apel do rolników


Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik skierowała apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw.

Poniżej zamieszczamy treść dokumentu.