ASF – strefa „czerwona”


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim informuje, że zgodnie  z decyzją wykonawczą komisji (UE) 2019/2169 z dnia 17 grudnia 2019 r., zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE

 

w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich cały powiat janowski został włączony do obszaru objętego ograniczeniami (strefa „czerwona”).  

decyzja z dnia 17 grudnia