Bezpiecznie na drogach – nowe lampy!


Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kocudza Pierwsza, Kocudza Trzecia i Kocudza Druga, zapewne przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa.

 

W ramach zadań wykonano oświetlenie w następujących lokalizacjach:

  • droga do cmentarza parafialnego w Kocudzy wzdłuż drogi powiatowej nr 2826L – zamontowano 8 szt. ledowych opraw oświetlenia ulicznego. Koszt prac wyniósł 33 087,00 zł brutto;
  • droga gminna nr 109016L Kocudza Trzecia Borek – zamontowano 4 szt. ledowych opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Kocudza Trzecia (Borek). Koszt prac wyniósł 12 915,00 zł brutto;
  • skrzyżowanie drogi powiatowej nr 2825L z drogą gminną nr 109012L w miejscowości Kocudza Druga – zamontowano 2 szt. ledowych opraw oświetlenia ulicznego. Koszt prac wyniósł 5 731,80 zł brutto.

Powyższe zadania wykonane zostały ze środków własnych Gminy i środków z Funduszu Sołeckiego miejscowości Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga i Kocudza Trzecia.