„Pośnik Kocudzki” 2019


„Spotkajmy się przy stole, podzielmy się sercami,

z tymi którzy są teraz i co byli z nami.

Bo Bóg rozdaje miłość, wszystkim, bez wyjątku,

zesłaną na ziemię w małym Dzieciątku.”       

   

16 grudnia bieżącego roku dwudziesty ósmy raz mieszkańcy Gminy Dzwola  przełamali się opłatkiem na Pośniku Kocudzkim w Domu Ludowym w Kocudzy Drugiej.  Organizatorem tej corocznej imprezy jest Wójt Gminy Dzwola, Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli.

W spotkaniu uczestniczyli starsi, często samotni mieszkańcy Gminy Dzwola oraz przedstawiciele duchowieństwa, władzy samorządowej i jednostek organizacyjnych gminy. W tym roku uroczystość uświetnili księża proboszczowie z terenu Gminy Dzwola: ks. Jan Kardaś, ks. Mariusz Pyryt, ks. Paweł Kata, ks, Stanisław Gieroń, a także ks. Piotr Kubicz i ks. Jan Sobczak, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszard Majkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir  Dworak,  Radni Powiatowi: Andrzej Bielak, Daniel Rawski, Stanisław Rawski, Przewodnicząca Rady Gminy Dzwola Urszula Kaproń i Radni z Gminy Dzwola Józef Bączek i Józef Rycerz oraz Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy Dzwola: Bożena Dubiel-Czochra, Krzysztof Fac, Wiesław Mucha, Tomasz Dudzic.

Po oficjalnym przywitaniu przez pełniącego obowiązki Dyrektora GBPiOK Pawła Blachę wszystkich gości przybyłych na Pośnik Kocudzki głos zabrał Wójt Gminy Dzwola – Wiesław Dyjach, który w serdecznych i ciepłych słowach przywitał wszystkich gości, a szczególne słowa skierował do osób starszych. Głos zabrał także Radny Powiatu Daniel Rawski, który w imieniu Starosty Janowskiego Artura Pizonia odczytał list skierowany do uczestników Pośniku. Kilka słów skierował także do wszystkich uczestników tej uroczystości Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszard Majkowski.

Pośnik Kocudzki uświetniły w pierwszej kolejności jasełka przygotowane  przez uczniów Zespołu Szkół  w Krzemieniu pod opieką nauczycieli: Katarzyny Sowa, Agnieszki Dudzic, Anny Dyjach, Justyna Jargiło. Po bardzo profesjonalnie przygotowanym występie uczniów  z Zespołu Szkół w Krzemieniu ks. kan. Jan Kardaś odczytał ewangelię i w imieniu swoim i wszystkich przybyłych księży skierował życzenia do wszystkich uczestników, a szczególnie do osób starszych. Odmówiono także modlitwę za zmarłych uczestników corocznego Pośniku. Następnie wszyscy ochoczo i radośnie zaśpiewali kolędę „Wśród nocnej ciszy”, a w dalszej części nastąpił czas składania sobie życzeń i łamania się opłatkiem. W tak prawdziwie rodzinnej atmosferze wszyscy zasiedli do stołów by spożywać przygotowane wigilijne potrawy.

Uroczystość uświetnili: Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy GBPiOK w Kocudzy pod kierunkiem Aleksandra Krzosa oraz Zespół Kocudzanki działający przy Stowarzyszeniu Klub Seniora w Kocudzy. Orkiestra i zespół wykonali kolędy i pastorałki bożonarodzeniowe. Wspólny posiłek, miła, ciepła i serdeczna atmosfera, symboliczne bożonarodzeniowe prezenty z życzeniami i pierniczkami wykonane przez Szkolny Klub Wolontariatu w Krzemieniu to wszystko pozwoliło uczestnikom Pośniku poczuć nastrój nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Uczestnicy Pośniku Kocudzkiego wychodzili ze spotkania bardzo radośni i zadowoleni, a przy wyjściu każdy z uczestników został obdarowany gościnnikiem ze świeżo przygotowanymi pierogami i życzeniami wesołych świąt. Mamy nadzieję, że ten mały prezent choć trochę przypomni gościom o wspólnym spotkaniu i pozwoli powspominać ten przeszły rok, pomyśleć o przyszłości radosnej i szczęśliwej. Atmosfera spotkania miała charakter wieczerzy wigilijnej z obrzędami charakterystycznymi dla tego wieczoru i przebiegała w ciepłym i miłym klimacie bożonarodzeniowym.

W naszym środowisku wieczerzę wigilijną potocznie nazywa się pośnikiem, więc zorganizowane spotkanie miało taką też nazwę i cieszyło się w tym roku dużym zainteresowaniem zarówno ze strony przygotowujących  jak i uczestniczących w pośniku.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim jednostkom organizacyjnym Gminy Dzwola za sprawną organizację tej uroczystości oraz nowym osobom t.j. Paniom ze Stowarzyszeń Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej, Koło Gospodyń Wiejskich w Dzwoli, Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Dzwolskiej, które zaangażowały się do pomocy przy organizacji tego corocznego spotkania dla osób starszych i samotnych z naszej Gminy.

Niech ten czas dzięki tej naszej corocznej uroczystości dla wszystkich będzie  prawdziwie radosny – wszystko dzięki Miłości Jezusa, który rodzi się po raz kolejny po to, aby nas zbawić. Niech Święta i nadchodzący Nowy rok będą dla wszystkich przepełnione miłością, pokojem i pomyślnością!

Ewa Bielak

Kierownik OPS w Dzwoli