Bezpłatny gminny przewóz pasażerski


Na podstawie art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2408, z późn. zm.) Wójt gminy w dniu wyborów organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania. W ramach gminnego przewozu pasażerskiego w godzinach głosowania odbywają się co najmniej dwa pełne kursy.

Mając powyższe na względzie Wójt Gminy Dzwola informuje, iż w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. uruchomione zostaną na terenie Gminy Dzwola niżej wskazane bezpłatne linie komunikacyjne, na trasie których w dniu głosowania odbędą się dwa pełne kursy wg niniejszego rozkładu. Powrót odbędzie się na tej samej trasie (autobus zatrzyma się na wymienionych wyżej przystankach w odwrotnym kierunku) – odjazd sprzed lokalu wyborczego.

Wójt Gminy Dzwola – Wiesław Dyjach