Życzenia z okazji Dnia Działacza Kultury


Kultura jest jedną z najważniejszych dziedzin Naszego życia, uświetnia osobowość, wzbogaca wrażliwość, pozwala rozwijać pasje, a przy tym odkrywać talenty.

Działacze Kultury odgrywają bezcenną rolę w krzewieniu, upowszechnianiu oraz popularyzacji kultury i sztuki, instruktorzy, animatorzy, bibliotekarze, twórcy oraz artyści wpływają na kształt i jakość Naszej kultury. Są to osoby, które rozpowszechniają kulturę, promują ją i są z nią całym sercem. Dzięki działaczom kultury mieszkańcy gminy Dzwola mają możliwość uczestniczenia w kulturze na wielu jej płaszczyznach.