Obwieszczenie


Na podstawie art. 221 § 1 w związku z art. 338 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 8 w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów