Informacja dotycząca Przygotowania Koncepcji Programowo Przestrzennej dla Projektu Budowy Linii Kolejowej Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj


W związku z podpisaniem przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z Wykonawcą Mosty Katowice Sp. z o.o. umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn. „Budowa linii kolejowej Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Kraśnik”, aktualnie trwają prace nad przygotowaniem Koncepcji Programowo Przestrzennej w ramach, których skierowany został do Urzędu Gminy Dzwola wniosek o wydanie opinii wraz z załączeniem planów sytuacyjnych z proponowanym przebiegiem linii kolejowej.

Informujemy, że do wyrażenia opinii potrzebne są informacje i wyjaśnienia w związku z powyższym wystąpimy do Wykonawcy dokumentacji projektowej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego o zorganizowanie spotkania w celu uprzedniego wyjaśnienia ważnych i istotnych dla Gminy i mieszkańców kwestii z tym związanych. Po uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień i informacji będziemy wstępnie opiniować przesłane materiały związane z przebiegiem linii kolejowej z udziałem mieszkańców.
Zamieszczamy przekazany przez Wykonawcę plan sytuacyjny z proponowanym przebiegiem linii kolejowej.

Zachęcamy do zapoznania się z przebiegiem linii kolejowej w Urzędzie Gminy Dzwola w Sali Narad oraz zgłaszaniu swoich uwag i opinii.

Formularz uwag

ARKUSZ 08

ARKUSZ 09

ARKUSZ 10

ARKUSZ 11