Demograficzne podsumowanie roku 2023


Za nami 2023 rok. Pierwsze dni nowego roku skłaniają do podsumowań tego, co udało się osiągnąć w minionym okresie. Jest to również dobry czas do tego, aby sprawdzić, jak wyglądała kwestia statystyki demograficznej na terenie naszej gminy. Dane statystyczne na dzień 31 grudnia rzucają światło na różnorodne aspekty życia społecznego, od narodzin, poprzez małżeństwa i zgony mające wpływ na zmiany w strukturze demograficznej.

Liczba mieszkańców i ich rozmieszczenie

Jak wynika z oficjalnych danych, na dzień 31 grudnia 2023 roku na terenie Gminy Dzwola zameldowanych było 6077 mieszkańców. Końcówka roku 2022 w statystykach, to 6157 mieszkańców. Oznacza, to że ogólna populacja gminy, w czasie ostatniego roku, zmniejszyła się o 80 osób.

Najwięcej osób jest zameldowanych w miejscowości Dzwola: 803 mieszkańców. Najmniej, bo tylko 70 osób mieszka w miejscowości Kapronie.

Statystyki wskazują mniejszą ilość kobiet: 3002, niż mężczyzn: 3075.

Liczba urodzeń

W 2023 roku urodziło się 38 dzieci – mieszkańców Gminy Dzwola. W urodzeniach przeważa płeć żeńska – urodziło się 20 dziewczynek i 18 chłopców. Najpopularniejszymi imionami nadawanymi były: Maja – dziewczynkom i Antoni – chłopcom.

Urząd Stanu Cywilnego w Dzwoli sporządził akty urodzenia 4 dzieci, które przyszły na świat poza granicami Polski tj. w Szwajcarii, Niemczech i Hiszpanii.

 

Liczba zgonów

Analiza danych demograficznych obejmuje również informacje o liczbie zgonów. W 2023 roku zmarło 76 mieszkańców gminy. To mniej o 7 osób w porównaniu z rokiem poprzednim. Spośród ogólnej liczny zgonów: 39 to kobiety, a 37 to mężczyźni.

Liczba zawartych małżeństw

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Dzwoli, w minionym roku zarejestrowano 24 małżeństwa, w tym 5 cywilnych, 17 konkordatowych i 2 transkrypcje. Byli to nie tylko mieszkańcy naszej gminy ale także mieszkańcy innych rejonów Polski lub zagranicy (Kanada).

 

W 2023 roku zorganizowany został jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego „Złote Gody” dla 18 par małżeńskich, które zawarły związek małżeński w 1973 roku. Jubilaci zostali uhonorowani Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dane statystyczne wskazują, że w 2023 roku „osiemnastkę” obchodziło 56 mieszkańców naszej gminy.

Aktualnie najstarsza mieszkanka Gminy Dzwola ma ukończone 99 lat i w październiku 2024 roku będzie obchodzić 100 urodziny, a najstarszy mieszkaniec w roku 2023 ukończył 96 lat.

Zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze mieszkańców prowadzonym w Gminie Dzwola, po 90 roku życia naszą gminę zamieszkuje 61 osób.

Top 10 najpopularniejszych imion i nazwisk w Gminie Dzwola. Zobacz, czy Twoje też tu jest?