Informacja


Informujemy, że na podstawie przepisów Kodeksu pracy i zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Dzwola Nr 5/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r. – dzień 29 marca 2024 r. (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Dzwola w zamian za ustawowo wolny dzień od pracy 6 stycznia 2024 r. (święto przypadające w sobotę).

Zgodnie z art. 130 par. 2 Kodeksu pracy, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin. W związku z powyższym pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikom innego dnia wolnego od pracy.

Zarządzenie Nr 5 2024