BUDŻET GMINY DZWOLA NA 2024 ROK


Dnia 28 grudnia na XLV Sesji Rady Gminy Dzwola został  uchwalony Budżet Gminy Dzwola na 2024 rok.  Radni Gminy Dzwola jednogłośnie przyjęli zaproponowany budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dzwola na lata 2024-2034.