Do 8 lipca trwa nabór na rachmistrzów spisowych


W okresie od 1 września do 30 listopada zostanie przeprowadzony na terenie naszego kraju Powszechny Spis Rolny. W związku z tym Wójt Gminy Dzwola, który pełni funkcję Gminnego Komisarza Spisowego, prowadzi nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.

 

 

 

Jeszcze do 8 lipca mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Dzwola chętni na rachmistrzów. Jeśli Państwo chcieliby pracować jako rachmistrze spisowi, zapraszamy.

Szczegółowe zasady składania dokumentów i wymagań co do kandydatów zostały zamieszczone w ogłoszeniu z dnia 15 czerwca 2020 r.

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH