Dostęp do aplikacji monitorującej pracę instalacji fotowoltaicznych


Informujemy Mieszkańców, u których zostały zamontowane instalacje fotowoltaiczne w ramach projektu „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Dzwola”, iż procedura dostępu do aplikacji monitorującej pracę instalacji fotowoltaicznych przedstawia się następująco:

1. Na adres mailowy k.wozniak@flexipowergroup.pl zainteresowane osoby przesyłają swój: adres e-mail, imię i nazwisko oraz adres montażu instalacji.

2. Po wysłaniu powyższych danych instalacja fotowoltaiczna zostanie dodana do platformy.

3. Loginem do aplikacji będzie adres e-mail Beneficjenta, a hasło to: 123456 dla każdego.

4. Aplikacja do monitorowania instalacji PV: Solarman Business 

5. Logowanie na komputerze: https://pro.solarmanpv.com/login