Oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


Oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę Branewka, Kocudza Górna i Kocudza Pierwsza z dnia 4 października 2022 r. sporządzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Janowie Lubelskim.

Ocena jakości wody 04.10.2022r. – WZZ Branewka.doc.pdf.

Ocena jakości wody 04.10.2022r. – WZZ Kocudza Górna.doc.pdf.

Ocena jakości wody 04.10.2022r. – WZZ Kocudza.doc.pdf.