Dotacja dla Gminy Dzwola


Minister Sprawiedliwości, działając jako Dysponent Funduszu Sprawiedliwości po przeprowadzeniu procedury naboru i przeprowadzeniu oceny wniosków informuje,

że 7 marca 2023 roku podjęto decyzję w przedmiocie przyznania dotacji celowej na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. Miło nam jest poinformować, że Gmina Dzwola znalazła się wśród jednostek, które otrzymały dofinansowanie. Gratulujemy 4 Kołom Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Dzwola, które zajmą się realizacją określonych zadań.