Komunikat o posiedzeniu Komisji


Komunikat o miejscu, terminie i porządku posiedzenia wszystkich Komosji Rady Gminy Dzwola.