Dotacje dla rolników na wymianę dachu z azbestu/ eternitu


Dnia 17 października rozpoczął się nabór wniosków o dopłaty na wymianę dachów budynków gospodarczych z azbestu. Program zakłada usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynków służących do produkcji rolniczej.

 

Dopłata na wymianę dachu ma wynieść 40 złotych do metra kwadratowego. Warunkiem jest wymiana pokrycia dachowego na całym budynku, ale dofinansowanie otrzymamy tylko w przypadku powierzchni nieprzekraczającej 500 m2. Z dopłaty mogą skorzystać ubezpieczeni rolnicy. Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie elektronicznej za pośrednictwem podanej strony internetowej https://epue.arimr.gov.pl. Można je składać do 15 listopada.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru i warunkach przyznawania wsparcia znajdują się w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 1830) oraz Regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Inwestycja: A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu; Część inwestycji: Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych.

Informacje na temat tego działania można również znaleźć na stronie internetowej ARiMR.