„Godzina z Brzechwą”


Dnia 19 października 2022 roku Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej przy wsparciu Wójta Gminy Dzwola Wiesława Dyjacha poprzez przyznanie środków finansowych z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, gościło u siebie podopiecznych ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim wraz z Panią Dyrektor Joanną Jaworską – Gumienik.

 

Młodzież ze ŚDS przygotowała inscenizacje wierszy Jana Brzechwy i taki repertuar przedstawiła naszej publiczności, którą stanowili uczniowie miejscowej szkoły, nauczyciele, a także członkinie Stowarzyszenia.

Występy przypadły do gustu publiczności, która rozbawiona, kreatywna, energiczna, bardzo chętnie uczestniczyła we wspólnej zabawie, podczas której można było się  zintegrować, ale również wiele się nauczyć wyciągając morały z każdej inscenizacji.

Takie spotkania to korzyść dla nas wszystkich. Uczą one otwartości i szacunku dla każdego człowieka.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej przygotowało smaczny poczęstunek dla uczestników spotkania.