Zajęcia w Klubie Seniora 10 – 21 października 2022


Seniorzy należący do Aktywnego Klubu Seniora w Gminie Dzwola mają bardzo wypełniony czas jeżeli chodzi o zajęcia. Cotygodniowe masaże cieszą się duża popularnością. Na zajęciach tanecznych seniorzy poznają kroki podstawowych tańców latynoamerykańskich i standardowych. Taniec poprawia kondycje a także wspiera zdrowie, co działa mobilizująco na seniorów.  Zajęcia komputerowe to z kolei okazja by doskonalić umiejętność obsługi komputera. Z zajęć na zajęcia wychodzi to seniorom coraz lepiej.

Zajęcia rękodzielnicze to  rozwijanie zdolności  manualnych i motorycznych oraz wyobraźni. Seniorzy tworzyli wianki na drzwi z wykorzystaniem darów lasów oraz robili kwiaty z bibuły i krepiny. Powstały małe dzieła sztuki które ozdobią Klub Seniora.

Na zajęciach ogólnorozwojowych nasi seniorzy są cały czas w ruchu. W mijającym tygodniu ćwiczyli z wykorzystaniem taśm. Były to głównie ćwiczenia poprawiające ogólną sprawność seniorów, ale także wzmacniające mięśnie i zmysł  równowagi.  

Podczas warsztatów kulinarnych seniorzy przygotowywali dwie pasty oraz zupę gulaszową. Poprzez wspólne gotowanie seniorzy nabywają umiejętności pracy zespołowej, zapoznają się z zasadami BHP oraz zasadami zdrowego żywienia.

W naszym klubie obchodzimy również imieniny  seniorów. Tak tez było w mijającym tygodniu. Jest to okazja do świętowania oraz docenienia danej osoby i jej wkładu w działalność klubu.

20 października seniorzy uczestniczyli w warsztatach prozdrowotnych „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Warsztaty prowadziła Pani dietetyk i fizjoterapeutka. Dzięki warsztatom seniorzy uzyskali konkretną wiedzę na temat zdrowego odżywiania oraz najczęściej popełnianych błędów żywieniowych.