Dyżur wakacyjny w Przedszkolach w Gminie Dzwola


W Gminie Dzwola w okresie od 24 czerwca 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r. organizowany będzie dyżur wakacyjny zapewniający opiekę dzieciom uczęszczającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dzwola, w danym roku szkolnym.

Dyżury wakacyjne w Gminie Dzwola pełnią następujące przedszkola:

  1. Publiczne Przedszkole w Dzwoli od 24.06.2024 r. do 12.07.2024 r.
  2. Publiczne Przedszkole w Krzemieniu od 15.07.2024 r. do 02.08.2024 r.
  3. Publiczne Przedszkole w Kocudzy od 05.08.2024 r. do 30.08.2024 r.

Przedszkola będą pracować od godz. 7.30 do godz. 15.00

W celu zapisania dziecka na dyżur konieczne jest złożenie wniosku oraz określenie godzin pobytu dziecka w placówce. Zgłoszenie dziecka na dyżur letni należy składać do dnia 17 czerwca 2024 r. w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza.

Szczegółowych informacji w sprawie zapisu na dyżur wakacyjny udzielają:

  • Zespół Szkół w Dzwoli – tel. 15 87 52 204;
  • Zespół Szkół w Kocudzy – tel. 15 87 53 273;
  • Zespół Szkół w Krzemieniu – tel. 15 87 52 855;

W załączeniu:
1. Zarządzenie nr 54/2024 Wójta Gminy Dzwola
2. Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.