Dyżur wakacyjny w przedszkolach


W Gminie Dzwola w okresie od 27 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. organizowany będzie dyżur wakacyjny zapewniający opiekę dzieciom uczęszczającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dzwola, w danym roku szkolnym.

 

Dyżury wakacyjne w Gminie Dzwola pełnią następujące przedszkola:

  1. Publiczne Przedszkole w Kocudzy od 27.06.2022 r. do 15.07.2022 r.
  2. Publiczne Przedszkole w Dzwoli od 18.07.2022 r. do 05.08.2022 r.
  3. Publiczne Przedszkole w Krzemieniu od 08.08.2022 r. do 31.08.2022 r.

Przedszkola będą pracować od godz. 7.30 do godz. 15.00

W celu zapisania dziecka na dyżur konieczne jest złożenie wniosku oraz określenie godzin pobytu dziecka w placówce. Zgłoszenie dziecka na dyżur letni należy składać do dnia 20 czerwca 2022 r. w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza.

Rodzice dziecka, które będzie uczęszczało do przedszkola w w/w terminach, 
a zainteresowani pokryciem kosztów żywienia za ten okres mogą zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli celem zaczerpnięcia informacji bądź złożenia wniosku na dożywianie. Należy ze sobą zabrać dokumenty potwierdzające dochody rodziny za m-c  maj 2022 r.

Wnioski na tę pomoc można składać w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli
w terminie od 20 czerwca do 24 czerwca 2022 r.

Szczegółowych informacji w sprawie zapisu na dyżur wakacyjny udzielają:

  • Zespół Szkół w Dzwoli – tel. 15 87 52 204;
  • Zespół Szkół w Kocudzy – tel. 15 87 53 273;
  • Zespół Szkół w Krzemieniu – tel. 15 87 52 855;

W celu uzyskania informacji w sprawie możliwości pokrycia kosztów żywienia kontakt do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli tel.

15 87 52 533.

W załączeniu:

Zarządzenie Wójta Gminy Dzwola w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżurów

Szkoła Dzwola wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Szkoła Kocudza wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Szkoła Krzemień wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola