Dzień Strażaka w Dzwoli i w Krzemieniu Drugim


W niedzielę 7 maja 2023 r. w godzinach porannych, strażacy z parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej uczcili Dzień św. Floriana.

Obchody rozpoczęły się przemarszem spod remizy, przy dźwiękach orkiestry dętej, do kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Dzwoli. Tam, pod przewodnictwem proboszcza Mariusza Pyryta, została odprawiona uroczysta msza święta w intencji druhów. W liturgii wzięli udział Prezes Zarządu Oddziału Gminnego  ZOSP RP w Dzwoli Druh Wiesław Dyjach, poczty sztandarowe z jednostek z całej parafii, druhny i druhowie. Następnie wszyscy udali się na cmentarz parafialny, gdzie zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów na grobach zmarłych strażaków. Z cmentarza zebrani udali się pod remizę OSP Dzwola, gdzie odbyło się uroczyste wręczenie medali Za Zasługi dla Pożarnictwa.

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych strażacy z OSP Krzemień Pierwszy i Krzemień Drugi też uczcili Dzień św. Floriana. Obchody rozpoczęły się przemarszem spod remizy OSP w Krzemieniu Pierwszym do kościoła p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krzemieniu Drugim, gdzie pod przewodnictwem proboszcza Stanisława Gieronia, została odprawiona uroczysta msza święta w intencji druhów. W liturgii wzięli udział Wiceminister Aktywów Państwowych Jan Kanthak oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego  ZOSP RP w Dzwoli Wiesław Dyjach, poczty sztandarowe oraz druhowie. Po mszy świętej zebrani udali się przemarszem pod remizę OSP w Krzemieniu Drugim. Tam odbyło się uroczyste poświęcenie pomnika Św. Floriana, który został zakupiony i zamontowany ze składek druhów z OSP Krzemień Drugi. Poświęcenia pomnika dokonał ks. Stanisław Gieroń. Po poświęceniu głos zabrali Pan Jan Kanthak oraz Pan Wiesław Dyjach.