Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach Dzwola – północ, Dzwola – morgi, Dzwola – Podlas oraz Konstantów


Gmina Dzwola informuje, iż w dniu 14 czerwca 2023 r., tj. w środę w godz. 8.00 – 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kocudza Pierwsza w miejscowościach Dzwola – północ, Dzwola – morgi, Dzwola – Podlas oraz Konstantów spowodowana pracami budowlanymi związanymi z przebudową sieci wodociągowej.